Home Publicita a propagace
TOPlist

ROK  2020

Smlouva č. JMK063874/20/OKH

Akce "Opravy a údržba techniky, výstroje a výzbroje; Pořízení závěsného lodního motoru" byla financována z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2020.

Neinvestiční podíl dotace ve výši 350.000,- Kč a Investiční podíl dotace ve výši 250.000,- Kč

Způsobilé výdaje akce celkem: 633.378,42,- Kč

Z toho dotace z JMK ve výši 600.000,- Kč

a) pořízení investičního majetku - pořízení závěsného lodního motoru ve výši 250.000,- Kč

b) úhrada provozních výdajů na opravy a údržbu zásahové techniky ve výši 260.000,- Kč

 

c) úhrada provozních výdajů na nákup ochranných osobních pomůcek a výstroje záchranářů ve výši 90.000,- Kč